เส้นทางสู่อาชีพทหาร

เส้นทางสู่อาชีพทหาร

วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมูลความรู้เกี่ยวกับการเป็นทหาร เพื่อให้ความรู้และเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป

เป้าหมายผู้สนใจโดยทั่วไปการเป็นทหารเป็นเกียรติต่อตนเอง วงศ์ตระกูลและประเทศชาติ

ทหารซึ่งเริ่มรับจากชั้นประถม6คือโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบกตอนต้น ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี และหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบกตอนปลาย ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี

สนใจข้อมูลดูที่เว็บไซต์ของหน่วยhttp://home.iirt.net/~rtab/school.html

จากนั้นก็จะเริ่มที่ระดับชั้นมัธยมต้น ม.3อายุ14-17โดยประมาณ

โรงเรียนเตรียมทหาร

เป็นสถาบันที่เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กหนุ่มจำนวนมากจากทั่วประเทศที่อยากเข้า สู่สถาบันอันทรงเกียรตินี้ เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักเรียนเตรียมทหารเพื่อเข้าสู่โรงเรียนนายร้อยของ แต่ละเหล่าทัพ (ทัพบก เรือ อากาศและตำรวจ) ปัจจุบันการแข่งขันสูงมากเด็กที่สอบได้ส่วนใหญ่จะมาจากสถาบันติวเตอร์ชื่อ ดังทั้งต่างจังหวัด(ดาวตะวัน ลพบุรี)และในกรุงเทพฯ ขณะที่จำนวนที่รับได้ในแต่ละปีไม่มากนักประมาณเหล่าละ200คน โดยหลักสูตรนี้จะเรียนที่เตรียมทหาร จว.นครนายก3ปี และเข้าสู่โรงเรียนเหล่าอีก4ปี รวม7ปี จึงจะสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารหรือนายตำรวจต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมทหารwww.afaps.ac.th

นอกจากนั้นยังมีสถาบันการศึกษาทางทหารอื่นที่น่าสนใจได้แก่

โรงเรียนช่างฝีมือทหารบก เป็นหลักสูตร ปี อยู่ที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้วิชาชีพในสายช่างและรับราชการด้วยในเวลาเดียว กัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารwww.mtts.ac.th

โรงเรียนจ่าอากาศ ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร หลักสูตร3ปี

เว็บไซต์www.atts.rtaf.mi.th

จากนั้นก็จะเริ่มที่ระดับชั้นมัธยมปลาย ม.6อายุ18-20โดยประมาณ

 สำหรับตอนนี้จะเป็นหลักสูตรนายทหารประทวนของแต่ละเหล่าทัพ อาจจะเป็นเด็กหนุ่มที่ผิดหวังจากการสอบเข้ามหาลัย หรือเพิ่มค้นหาตัวตนเองเจอว่าอยากเข้าสู่การรับราชการทหาร หรือเหตุผลอื่นๆ จิปาถะ เช่น เงินทุนการศึกษา ความชอบส่วนตัว เพื่อน แฟน หรือ พ่อแม่ ฯลฯ

โรงเรียนนายสิบทหารบก

หลักสูตร1 -2ปี โดยประมาณ โดยที่ตั้งของโรงเรียนเหล่าก็จะแตกต่างกันไป เช่น โรงเรียนนายสิบทหารราบ จว.ประจวบคีรีขันธ์,เหล่าแพทย์ และเหล่าปืนใหญ่ จว.ลพบุรี,เหล่าม้า จว.สระบุรี,เหล่า สื่อสาร จว.สมทรสาคร เป็นต้น โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับยศสิบตรี บรรจุเข้ารับราชการตามหน่วยต่างๆของ กองทัพบกทั่วประเทศ

การดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดย กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต จว.กรุงเทพฯ (มาจาก ตจว.ลงสถานีรถไฟสามเสน แล้วเดินมาประมาณ100เมตร ) โดยห้วงเวลาในการรับสมัครประมาณ เดือน กุมพาพันธ์ของทุกปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ของกรมยุทธศึกษาทหารบกwww.atc-rta.com

โรงเรียนจ่าอากาศ เลขที่171/1หมู่10ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ10210โทรศัพท์ที่ติดต่อ02-5343763 ,02- 5344365

เว็บไซต์www.atts.rtaf.mi.th

โรงเรียนจ่าทหารทหารเรือ

เว็บไซต์www.nrs.ac.th

สำหรับหลักสูตรนี้โดยทั่วไปผู้ที่มีผลการศึกษาดีเลิศ อันดับ1-2ของแต่ละเหล่าจะได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยของแต่ละ เหล่า

 ลำดับสุดท้ายคือผู้ที่พลาดหวังหรือไม่ต้องการที่จะรับราชการอาชีพทหาร แต่ท่านก็ยังต้องเข้ารับการตรวจสอบและคัดเลือกทหารประจำปีเช่นกันคือการ ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ตอนที่ มาตราที่ ระบุไว้ว่า หน้าที่ของชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ แต่ปัจจุบันศึกสงครามมีน้อยลงกว่าอดีต จำนวนทหารที่ต้องการจึงมีจำนวนลดลง แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติ คือ เมื่อมีอายุครบ ๑๗ ปีจะต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร เพื่อจะได้รับหลักฐาน จากนั้นเมื่อมีอายุครบ21ปีจะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่อำเภอท้องที่ตามภูมิลำเนาอาศัย อยู่ ปัจจุบันใช้ระบบการจับฉลากใบแดงใบดำ ถ้าจับได้ใบแดงจะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา2ปี(ยกเว้นกรณีผ่อนผันเช่น เรียน รด.มาก่อน) ถ้าหากได้ใบดำก็ไม่ต้องรับการคัดเลือกจะได้รับหลักฐานผ่านการคัดเลือกคือ ใบ สด.

บทสรุป

อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติ รายได้น้อยแต่มีความมั่นคงและสวัสดิการอื่น ๆทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาลฟรี ทั้งพ่อแม่บุตรภรรยา เป็นต้น นอกจากนั้นข้อพิจารณาคือต้องมีความอดทน เสียสละและมีสุขภาพแข็งแรงเนื่องจากเป็นอาชีพที่จะต้องมีความจำเป็นในการใช้ กำลังในการฝึกศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการสู้รบกับอริราชศัตรูของแผ่นดิน เมื่อเกิดศึกสงครามต่อไป

สุดท้ายจริงๆ จากคนเขียนบทความนี้ เป็นอาชีพทหารหรือไม่ไม่สำคัญ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชาติและมีคุณค่าด้านอื่นๆ เช่นกัน ขอเพียงเป็นคนดีของสังคมสำคัญที่สุด